How to Help your Child in School

Links – ncca.ie

Naíonáin- Mathematics: Tip Sheets and videos of parents and children learning about Maths together

Rang 1 agus Rang 2- Presentation: Helping your child with subtraction: tens and units 
Tip Sheet: Helping your child with subtraction: tens and units

Rang 3 agus Rang 4-Tip Sheet: Helping your child with Division 
Presentation: Division as Sharing

Ag Tuiscint Scór Caighdeánach

Links – schooldays.ie 
Paired Reading guidelines for Parents

Suíomhanna úsáideacha Mata

Naíonáin Shóis.
www.topmarks.co.uk/maths-games 
Cluichí bunaithe ar na scileanna a fhoghlamaíonn na naíonáin, m.sh Luathghníomhaíocht Mata, Uimhreas, Pátrúin, Cruth & Spás, Sonraí 

Naíonáin Shins. 
www.ilearn.ie 
Maths online; free to register; wide range of activities/games for the children to practice their maths skills through Irish. They love it!

www.theschoolhub.ie 
Great site for children to practice their addition. Timed, must choose correct balloon! 

http://ie.ixl.com/maths/sr-infants 
ICT games based on all the skills for the senior infant curriculum. Great range of activities to do at home!

www.maths-drills.com 
Addition worksheets available to help children learn their tables and practice their sums

Rang 1 
http://ie.ixl.com/maths/class-1 
Maths games that cover the first class curriculum

www.maths-games.org/math-games 
Games based on time/ the clock

www.topmarks.co.uk/maths-games 
Games that cover the first class curriculum

Rang 2 
www.ncca.ie 
Deicheanna agus aonad

www.theschoolhub.ie 
Táblaí/ Tables

www.scoilnet.ie 
Mata- gaelscoileanna (tá roinnt mhaith cluichí éagsúla ann); 

Rang 3 
http://ie.ixl.com 
Clúdaíonn an suíomh seo na snáthaonaid uilig – Go maith le haghaidh táblaí

www.multiplication.com/games 
Go maith le haghaidh dul siar a dhéanamh ar táblaí iolrú; tá go leor cluichí ann m.sh multiplication Grand Prix srl. 

www.fun4thebrain.com/mult.html
‘Fact famililes’ in úsáid i go leor de na cluichí 

Rang 4 
www.coolmath4kids.com 
www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk 
Penalty shootouts

www.scoilnet.ie

Rang 5 agus Rang 6 
www.mathplayground.com math games/logic games/math videos 
Go maith le haghaidh Réasúnú agus Fadhbréiteach 

www.scoilnet.ie 
Cluichí agus Físeanna an-mhaith agus na quizeanna 

www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk 
Tá go leor gníomhaíochtaí mata le fáil ar an suíomh seo don mhata, agus tá na Cluichí Táblaí an-mhaith. 

www.coolmath4kids.com 
Tá puzail maithe ar fáil ar an suíomh seo.

www.mathsisfun.com 
Cluichí agus gníomhaíochtaí maithe ar fáil anseo. 

www.ixl.com 
Cleachtadh Mata

www.wordgames.com 
Sudoku puzzles

https://app.growinlove.ie/ga/user/dashboard

Links – ncca.ie

Naíonáin- Mathematics: Tip Sheets and videos of parents and children learning about Maths together

Rang 1 agus Rang 2- Presentation: Helping your child with subtraction: tens and units 
Tip Sheet: Helping your child with subtraction: tens and units

Rang 3 agus Rang 4-Tip Sheet: Helping your child with Division 
Presentation: Division as Sharing

Ag Tuiscint Scór Caighdeánach

Links – schooldays.ie 
Paired Reading guidelines for Parents

Suíomhanna úsáideacha Mata

Naíonáin Shóis.
www.topmarks.co.uk/maths-games 
Cluichí bunaithe ar na scileanna a fhoghlamaíonn na naíonáin, m.sh Luathghníomhaíocht Mata, Uimhreas, Pátrúin, Cruth & Spás, Sonraí 

Naíonáin Shins. 
www.ilearn.ie 
Maths online; free to register; wide range of activities/games for the children to practice their maths skills through Irish. They love it!

www.theschoolhub.ie 
Great site for children to practice their addition. Timed, must choose correct balloon! 

http://ie.ixl.com/maths/sr-infants 
ICT games based on all the skills for the senior infant curriculum. Great range of activities to do at home!

www.maths-drills.com 
Addition worksheets available to help children learn their tables and practice their sums

Rang 1 
http://ie.ixl.com/maths/class-1 
Maths games that cover the first class curriculum

www.maths-games.org/math-games 
Games based on time/ the clock

www.topmarks.co.uk/maths-games 
Games that cover the first class curriculum

Rang 2 
www.ncca.ie 
Deicheanna agus aonad

www.theschoolhub.ie 
Táblaí/ Tables

www.scoilnet.ie 
Mata- gaelscoileanna (tá roinnt mhaith cluichí éagsúla ann); 

Rang 3 
http://ie.ixl.com 
Clúdaíonn an suíomh seo na snáthaonaid uilig – Go maith le haghaidh táblaí

www.multiplication.com/games 
Go maith le haghaidh dul siar a dhéanamh ar táblaí iolrú; tá go leor cluichí ann m.sh multiplication Grand Prix srl. 

www.fun4thebrain.com/mult.html
‘Fact famililes’ in úsáid i go leor de na cluichí 

Rang 4 
www.coolmath4kids.com 
www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk 
Penalty shootouts

www.scoilnet.ie

Rang 5 agus Rang 6 
www.mathplayground.com math games/logic games/math videos 
Go maith le haghaidh Réasúnú agus Fadhbréiteach 

www.scoilnet.ie 
Cluichí agus Físeanna an-mhaith agus na quizeanna 

www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk 
Tá go leor gníomhaíochtaí mata le fáil ar an suíomh seo don mhata, agus tá na Cluichí Táblaí an-mhaith. 

www.coolmath4kids.com 
Tá puzail maithe ar fáil ar an suíomh seo.

www.mathsisfun.com 
Cluichí agus gníomhaíochtaí maithe ar fáil anseo. 

www.ixl.com 
Cleachtadh Mata

www.wordgames.com 
Sudoku puzzles

https://app.growinlove.ie/ga/user/dashboard

 

Links - ncca.ie

Naíonáin- Mathematics: Tip Sheets and videos of parents and children learning about Maths together

Rang 1 agus Rang 2- Presentation: Helping your child with subtraction: tens and units
Tip Sheet: Helping your child with subtraction: tens and units

Rang 3 agus Rang 4-Tip Sheet: Helping your child with Division
Presentation: Division as Sharing

Understanding Standardised Scores

Links - schooldays.ie

Paired Reading guidelines for Parents

https://app.growinlove.ie/ga/user/dashboard

 

 

Suíomhanna úsáideacha Mata

Naíonáin Shóis.
www.topmarks.co.uk/maths-games
Great site with maths games based on the skills that children cover in Junior Infants curriculum

Naíonáin Shins.
www.ilearn.ie
Maths online; free to register; wide range of activities/games for the children to practice their maths skills through Irish. They love it!

www.theschoolhub.ie
Great site for children to practice their addition. Timed, must choose correct balloon!

http://ie.ixl.com/maths/sr-infants
ICT games based on all the skills for the senior infant curriculum. Great range of activities to do at home!

www.maths-drills.com
Addition worksheets available to help children learn their tables and practice their sums

Rang 1
http://ie.ixl.com/maths/class-1
Maths games that cover the first class curriculum

www.maths-games.org/math-games
Games based on time/ the clock

www.topmarks.co.uk/maths-games
Games that cover the first class curriculum

Rang 2

www.theschoolhub.ie
Tables

www.scoilnet.ie
There are lots of games available on this site

Rang 3
http://ie.ixl.com
This site covers all areas of the maths curriculum - Good to cover Tables

www.multiplication.com/games
Great site for revising multiplication tables; there are lots of fun games available e.g. multiplication Grand Prix.

www.fun4thebrain.com/mult.html
 ‘Fact Families’ are used in lots of the games

Rang 4
www.coolmath4kids.com
www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk
Penalty shootouts

www.scoilnet.ie

Rang 5 agus Rang 6
www.mathplayground.com math games/logic games/math videos
Good for Reasoning and Problem Solving

www.scoilnet.ie
Games and Videos are very good, along with Quiz’s

www.rescources.woodlands-junior.kent.sch.uk
There are lots of math activities available on this site. The Tables games are very good.

www.coolmath4kids.com
There are good math puzzles available on this site.

www.mathsisfun.com
Good math games and activities are available on this site.

www.ixl.com
Maths Games

www.wordgames.com
Sudoku puzzles

 

https://app.growinlove.ie/ga/user/book-themes/17