Cumann na dTuismitheoirí

Mar tuiste / caomhnóir, tá tú i do bhall de Chumann na dTuismitheoirí. Reáchtálann coiste tuismitheoirí / caomhnóirí Cumann na dTuismitheoirí. Is féidir a gcuid ainmneacha a fháil ó oifig na scoile. Tá do chuid smaoiní agus tacaíocht rí-thábhachtach le cinntiú go mbeidh rath ar Chumann na dTuismitheoirí. O am go ham i rith na bliana eagraíonn Cumann na dTuismitheoirí cruinnithe, cainteanna, imeachtaí agus bailiúcháin airgid. Cuireann siad go mór le saol sóisialta na scoile. Is bealach iad freisin le aithne a chur ar daoine nua chomh maith le ionchur a dhéanamh in oideachas do pháiste. Cuimhnigh gur tú an cumann seo, bíodh páirt agat ann.

 

Cliceáil anseo, le do thoil,  le haghaidh Miontuairiscí CCB 2020 05.11.2020

Mar tuiste / caomhnóir, tá tú i do bhall de Chumann na dTuismitheoirí. Reáchtálann coiste tuismitheoirí / caomhnóirí Cumann na dTuismitheoirí. Is féidir a gcuid ainmneacha a fháil ó oifig na scoile. Tá do chuid smaoiní agus tacaíocht rí-thábhachtach le cinntiú go mbeidh rath ar Chumann na dTuismitheoirí. O am go ham i rith na bliana eagraíonn Cumann na dTuismitheoirí cruinnithe, cainteanna, imeachtaí agus bailiúcháin airgid. Cuireann siad go mór le saol sóisialta na scoile. Is bealach iad freisin le aithne a chur ar daoine nua chomh maith le ionchur a dhéanamh in oideachas do pháiste. Cuimhnigh gur tú an cumann seo, bíodh páirt agat ann.

 

Cliceáil anseo, le do thoil,  le haghaidh Miontuairiscí CCB 2020 05.11.2020

As a parent / guardian you are an automatic member of our Parent Association. The Parent Association is run by an executive of parents / guardians. Their names are available from the school office. Your ideas and support are crucial in helping to make the Parent Association a success. From time to time during the year the Parent Association organise meetings, talks, events and fund raisers. These contribute greatly to the social life of the school. They are also a means of getting to know new people while at the same time making a real and valuable contribution to your child’s education. Remember you are the association so please get involved.

Please click here for the AGM 2020 Minutes 05.11.2020