Cumann na dTuismitheoirí

Mar tuiste / caomhnóir, tá tú i do bhall de Chumann na dTuismitheoirí. Reáchtálann coiste tuismitheoirí / caomhnóirí Cumann na dTuismitheoirí. Is féidir a gcuid ainmneacha a fháil ó oifig na scoile. Tá do chuid smaoiní agus tacaíocht rí-thábhachtach le cinntiú go mbeidh rath ar Chumann na dTuismitheoirí. O am go ham i rith na bliana eagraíonn Cumann na dTuismitheoirí cruinnithe, cainteanna, imeachtaí agus bailiúcháin airgid. Cuireann siad go mór le saol sóisialta na scoile. Is bealach iad freisin le aithne a chur ar daoine nua chomh maith le ionchur a dhéanamh in oideachas do pháiste. Cuimhnigh gur tú an cumann seo, bíodh páirt agat ann.

Cliceáil anseo le aghaidh miontuairiscí Cruinniú Cinn Bliana 2018

Mar tuiste / caomhnóir, tá tú i do bhall de Chumann na dTuismitheoirí. Reáchtálann coiste tuismitheoirí / caomhnóirí Cumann na dTuismitheoirí. Is féidir a gcuid ainmneacha a fháil ó oifig na scoile. Tá do chuid smaoiní agus tacaíocht rí-thábhachtach le cinntiú go mbeidh rath ar Chumann na dTuismitheoirí. O am go ham i rith na bliana eagraíonn Cumann na dTuismitheoirí cruinnithe, cainteanna, imeachtaí agus bailiúcháin airgid. Cuireann siad go mór le saol sóisialta na scoile. Is bealach iad freisin le aithne a chur ar daoine nua chomh maith le ionchur a dhéanamh in oideachas do pháiste. Cuimhnigh gur tú an cumann seo, bíodh páirt agat ann.

Cliceáil anseo le aghaidh miontuairiscí Cruinniú Cinn Bliana 2018

As a parent / guardian you are an automatic member of our Parent Association. The Parent Association is run by an executive of parents / guardians. Their names are available from the school office. Your ideas and support are crucial in helping to make the Parent Association a success. From time to time during the year the Parent Association organise meetings, talks, events and fund raisers. These contribute greatly to the social life of the school. They are also a means of getting to know new people while at the same time making a real and valuable contribution to your child’s education. Remember you are the association so please get involved.

Click here to read Minutes of Cumann na dTuismitheoirí's AGM Minutes 25 09 2018