Bord Bainistíochta

RÉACHTÁLANN AN BORD BAINISTÍOCHTA AN SCOIL

Tá ochtar duine ar an mbord:
2 Ionadaithe na dTuismitheoirí, 2 Ionadaithe an Phobail, 2 Ball den Fhoireann Múinteoireachta (an príomhoide ar duine amháin acu) agus 2 Ionadaithe an Phatrúin / Deoise. Is féidir ainmneacha an bhoird reatha a fháil ó oifig na scoile. Tá téarma ceithre bliana ag an mBord Bainistíochta.

Pléann an Bord fís na scoile agus polasaithe na scoile. Tá dualgas ar an mBord a bheith ag cinntiú go bhfuil an scoil ag cloí le rialacha na Roinne Oideachais agus aon roinn eile agus ag cloí le dlí na tíre. Tugann an Bord aire do chúrsaí airgid na scoile. Scrúdaítear cuntas na scoile ar bhonn bliaintiúil. Bíonn cruinnithe rialta ag an mBord. Bíonn ionadaithe na dTuistí ar an mBord ag freastal ar chruinnithe Choiste na dTuistí, rud a éascaíonn teangbháil agus cumarsáid idir an dá ghrúpa.

Bord Bainistíochta na Scoile 2023- 2027

Seamus Finegan – Cathaoirleach 

Edel Ní Bhroin  – Príomhoide/ Rúnaí 

Eizabeth Cunningham – Cisteoir  

Kevin Maguire – Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta 

Canónach Eoghan Mac Suibhne

Gráinne Berrill

Liam Halpin – Oifigeach Éiteas na Scoile

Aonghus Ó Ruanaidh

Bord Bainistíochta Scoil Aonghusa – Tuairisc an Bhoird Samhain 2023

Féinmheastóireachta Scoile 2021 – Achoimre na Tuairisce – Summary Report

THE SCHOOL IS RUN BY THE BOARD OF MANAGEMENT

The Board is made up of 8 people: 2 Parents representatives, 2 Community representatives, 2 members of the teaching staff (one of whom is the Principal) and 2 Patron’s / Diocesan nominees. The names of the current Board are available from the school office. The Board of Management has a four year term.

The Board sets the vision and policies of Scoil Aonghusa in accordance with Department of Education regulations and the law of the land. The Board of Management manage the financial aspect of the school i.e. income & expenditure, and are externally audited. Board of Management meetings are held frequently throughout the year. The two parent representatives on the Board are also members of the Parents’ Council.

Bord Bainistíochta na Scoile 2023- 2027

Seamus Finegan – Cathaoirleach -Chairperson

Edel Ní Bhroin  – Príomhoide/ Rúnaí – Principal/Secretary of the Board

Eizabeth Cunningham – Cisteoir  – Treasurer

Kevin Maguire – Oifigeach Sláinte agus Sábháilteachta – Health & Safety Officer

Canónach Eoghan Mac Suibhne

Gráinne Berrill

Liam Halpin – Oifigeach Éiteas na Scoile – School Ethos Officer

Aonghus Ó Ruanaidh

Board of Management Report November 2023

Féinmheastóireachta Scoile 2021 – Achoimre na Tuairisce – Summary Report