Stair | History

Stair Scoil Aonghusa

D’oscail Scoil Aonghusa i mí Eanáir 1981. Tháinig grúpa de thuismitheoirí go raibh spéis acu in oideachais trí mheán na Gaeilge le chéile agus le cabhair ón Roinn Oideachais bunaíodh an chéad gaelscoil i nDroichead Átha. Nuair a d’oscail an scoil ní raibh ach deichniúr dalta ar rolla na scoile agus dár ndóigh ní raibh ach múinteoir amháin!

I 1984 bhog an scoil go dtí ‘Bell’s House’ thíos ar na céanna mar bhí an foirgneamh i Sráid an Aonaigh ró-bheag don líon daltaí faoin am seo. Níor fhanamar sa bhfoirgneamh nua seo ach ar feadh bliana. Ansin bhogamar go dtí an ‘Enterprise Centre’ i Sráid na Maorach. D’fhanamar ansin go dtí Feabhra 1993 nuair a bhogamar go dtí an foirgneamh buan ag Geata an Domhnaigh.

Cheannaigh an Roinn Oideachais an foirgneamh seo ó na Bráithre Críostaí. Ba shean meánscoil a bhí ann. Dheisigh Oifig na nOibreacha Poiblí an foirgneamh agus chuir siad é in oiriúint do bhunoideachais é.

D’oscail an ‘Scoil Nua’ go h-oifigiúl ar an lú lá Deireadh Fómhair 1993. Chum Michael Holohan, an cumadóir áitiúil, píosa ceoil don oscailt agus sheinn daltaí na scoile an ceol. ‘Cul an Tí’ is ainm den phíosa ceoil seo.

Le glúin nua de mhúinteoirí, tuismitheoirí agus páistí lean Scoil Aonghusa le tradisiún an oideachais trí Ghaeilge ag Geata an Domhnaigh mar atá anois. Tugtar oideachas leathan do dhaltaí Scoil Aonghusa, múintear gach ábhar trí mheán na Gaeilge ach amháin an Béarla. Tá an scoil chomh mór agus a bheidh sí anois. Níl an spás againn le haghaidh aon rang breise.

Guímid gach beannacht ar na páistí atá sa scoil i mbliana.

History of Scoil Aonghusa

Scoil Aonghusa opened in January 1981. The school has grown from one class to eight classes, from one teacher to ten teachers and has had four different locations within the town. The first classes took place in Villa Maria on Fair Street. Though old this was a nice location and the school had a large yard to the rear.

By the time the school had acquired a further four teachers it moved to Bells House on Wellington Quay. This was a tight space for so many people. The pupils took their lunch-time break in the boxing club across the road. We soon moved to more spacious accommodation in Mayoralty Street.

After eight years in Mayoralty Street, during which the pupil number had swelled to 200, the school moved for the final time to the former St. Joseph’s Secondary School on Sunday’s Gate. This was 1993 and it was Minister Niamh Breathnach who performed the official opening.