Rialacha Órga – Golden Rules

Ag croílár ár bpolasaí araíonachta tá na rialacha órga. Is é coincheap an mheasa atá taobh thiar dena rialacha seo a leanas.

1. Deán mar a iarann múinteoirí na scoile ort láithreach.

2. Siúl go ciúin sa scoil.

3. Labhair Gaeilge i gconaí.

4. Cuir bruscar sa bhosca bruscair agus tabhair aire do thimpeallacht na scoile.

5. Cloí leis an gcloigín.

6. Bí go deas lena chéile agus ná gortaigh éinne.

7. Bí gléasta go cuí in éide na scoile.

Ag croílár ár bpolasaí araíonachta tá na rialacha órga. Is é coincheap an mheasa atá taobh thiar dena rialacha seo a leanas.

1. Deán mar a iarann múinteoirí na scoile ort láithreach.

2. Siúl go ciúin sa scoil.

3. Labhair Gaeilge i gconaí.

4. Cuir bruscar sa bhosca bruscair agus tabhair aire do thimpeallacht na scoile.

5. Cloí leis an gcloigín.

6. Bí go deas lena chéile agus ná gortaigh éinne.

7. Bí gléasta go cuí in éide na scoile.

Our Discipline Policy has at its core GOLDEN RULES. It is the concept of RESPECT, which underpins the following rules.

1. Do as the teacher asks you.

2. Walk quietly in the school building.

3. Speak Irish always.

4. Put rubbish in the bin and respect our school environment.

5. Obey the bell when it rings.

6. Show respect to everyone and do not hurt anybody.

7. Appropriate school uniform must be worn at all times.