Rialacha Órga – Golden Rules

Ag croílár ár bpolasaí araíonachta tá na rialacha órga. Is é coincheap an mheasa atá taobh thiar dena rialacha seo a leanas.

1. Deán mar a iarann múinteoirí na scoile ort láithreach.

2. Siúl go ciúin sa scoil.

3. Labhair Gaeilge i gconaí.

4. Cuir bruscar sa bhosca bruscair agus tabhair aire do thimpeallacht na scoile.

5. Cloí leis an gcloigín.

6. Bí go deas lena chéile agus ná gortaigh éinne.

7. Bí gléasta go cuí in éide na scoile.