Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

FÁILTE

Is scoil do chailíní agus do bhuachaillí idir 4 agus 13 bliana d’aois í Scoil Aonghusa. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile. Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí. Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

WELCOME

Scoil Aonghusa is a co-educational primary school in Drogheda accommodating pupils between 4-13 years of age. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school. We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care. Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

If you have any questions, I invite you to give us a call on (041) 9832531 or email us at oifig.scoilaonghusa@gmail.com

Is mise le meas,

Edel Ní Bhroin

Príomhoide

Sainmheon na Scoile

Is bunscoil lán-Ghaelach mheasctha le sainspiorad Caitliceach í Gaelscoil, Scoil Aonghusa. Is pobal fáilteach é Scoil Aonghusa.

An phríomhaidhm atá againn i nGaelscoil, Scoil Aonghusa ná oideachas lán-Ghaeilge d’ardchaighdeán a chur ar fáil do na daltaí go léir le béim agus meas ar ár gcultúr.

Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linn a dtréimhse sa Ghaelscoil agus go mbeidh dearcadh dearfach ag daltaí na scoile ar an nGaeilge agus cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo.

Tá sé mar aidhm ag Scoil Aonghusa a bhfuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air/uirthi trí aithne a chur ar an bpáiste ina iomlána agus dlúthcheangal a chothú idir an scoil agus an baile.

Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil.

School Ethos

Scoil Aonghusa is a mixed all Irish speaking school with a Catholic Ethos. We are a welcoming community.

The main aim of our school is to provide a high- quality education for each student with emphasis on respect and our culture.

It is hoped that school life will have a positive effect on each child throughout their time in our school, that our students will have a positive outlook on the Irish language and that our students will have positive and happy memories of the school and of their primary education.

It is an aim of Scoil Aonghusa to develop and to bring to the fore the good and the talents of each child, through getting to know the whole child and with close cooperation between home and school, in order that each child can contribute positively to their environment and community.

Irish is the first language of the school. It is through the Irish language that children participate in school activities.

Seachtain na Gaeilge 2023

Beannachtaí na Féile Pádraig ó Scoil Aonghusa. Cliceáil ar nasc seo a leanas le haghaidh blaisín de Sheachtain na Gaeilge i Scoil Aonghusa a fheiceáil.https://drive.google.com/file/d/1swh_Wrgi0MEFIlWECY54r5VL8vsFA0rS/view?usp=sharingHappy St Patricks Day! Click the...

Seo Scoil Aonghusa!

Cliceáil ar an nasc seo  chun físéan na scoile a fheiceáil Bhí lá iontach againn le déanaí don Lá Eolaíochta.  Cliceáil anseo do bhlaisín den lá.Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021 Drogheda Independent 5 Deireadh Fómhair...

Nollaig 2022

Nuachtlitir agus Físeán na Nollag 2022 ar fáil anseoDuaiseanna agus Urraitheoirí Chrannchur na Nollag 2022

Gníomhaíochtaí

After school activities -Gníomhaíochtaí Iarscoile Téarma 1 Deireadh Fómhair go Nollaig 2022Luan Lúthchleasaíochta 2022

Cumann na dTuismitheoirí AGM 2022

Beidh CCB Chumann na dTuismitiheoirí ar siúl Dé Máirt seo chugainn 4 Deireadh Fómhair 2022.Tá Clár CCB 2022 agus Miontuairiscí 2021 ar fáil anseo

Nuachtlitreacha

Nuachtlitir - Meán Fómhair 2022Eolas do Thuismitheoirí - Meitheamh 2022Nuachtlitir Bealtaine 2022 ar fáil anseoNuachtlitir Mí an Mhárta agus físeán Sheachtain na Gaeilge 2022 i Scoil Aonghusa  https://vimeo.com/688902300/5c270d298bImeachtaí na Nollag 2021 Tá...

Éide Scoile – School Uniform

Ar dtús báire, gabhaimid buíochas leis an ngrúpa fócais (tuismitheoirí, foireann agus daltaí) a d’oibrigh ar an tionscadal seo le tamaill anuas. Go raibh maith agat leis na tuismitheoirí agus na daltaí a líon suirbhé. D’aontaigh 72% de thuismitheoirí agus 77% de...