Ráiteas um Polasaí Covid-19 agus Nósanna na scoile

Ráiteas um Polasaí COVID-19 ar fáil anseo

Nósanna na Scoile de réir threoir na Roinne Oideachais agus an Prótacal um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte agus de réir comhairle sláinte poiblí

 Cliceáil anseo d’Achoimre do thuismitheoirí na scoile

Translate

Athbhreithniú an Bhoird maidir le Cumhdach Leanaí agus Frithbhulaíochta Lúnasa 2020

Tá Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas Fógra – Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020

Cliceáil ar an nasc seo a leanas d’Fhógra le aghaidh athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas fhrithbhulaíóchta ar fáil anseo Fógra – Frithbhulaíochta Lúnasa 2020

Tá Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas Fógra – Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020

Cliceáil ar an nasc seo a leanas d’Fhógra le aghaidh athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas fhrithbhulaíóchta ar fáil anseo Fógra – Frithbhulaíochta Lúnasa 2020

Please click on the following link for Notification regarding the Board of Management's  review of the Child Safeguarding Statement Fógra - Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020

Please click on the following link for  Notification regarding the Board of Management's review of the anti-bullying Statement Fógra - Frithbhulaíochta Lúnasa 2020

Translate