Seo Scoil Aonghusa!

Cliceáil ar an nasc seo  chun físéan na scoile a fheiceáil 

Tá altanna san Drogheda Independent mar gheall ar Scoil Aonghusa le léamh ag na nascanna seo a leanas

Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021

Drogheda Independent 5 Deireadh Fómhair 2021

Cliceáil ar an nasc seo  chun físéan na scoile a fheiceáil 

Tá altanna san Drogheda Independent mar gheall ar Scoil Aonghusa le léamh ag na nascanna seo a leanas

Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021

Drogheda Independent 5 Deireadh Fómhair 2021

Please click on this video link to learn more about our school

Please click on the following links for features on Scoil Aonghusa in the Drogheda Independent

Drogheda Independent 22 June 2021

Drogheda Independent 5 October 2021

Translate

Active Family Challenge – Luan Lúthchleasaíochta 2022

Beidh Luan Lúthchléasaíochta ar na dátaí seo; Luan 23 Bealtaine, Luan 30 Bealtaine, Luan 13 Meitheamh, 20 Meitheamh.  Go n-éirí libh agus bainigí taitneamh as!

Luan Lúthchleasaíochta 2022

Beidh Luan Lúthchléasaíochta ar na dátaí seo; Luan 23 Bealtaine, Luan 30 Bealtaine, Luan 13 Meitheamh, 20 Meitheamh.  Go n-éirí libh agus bainigí taitneamh as!

Luan Lúthchleasaíochta 2022

Translate

Polasaí Iontrála – Admission Policy

Polasaí Iontrála Admissions Policy Scoil Aonghusa 19740V ar fáil anseo

Fógra Bliantúil maidir le ligean isteach – Annual Admission Notice 2022-2023

Foirm Iarratais 2022-2023 ar fáil anseo

Foirmeacha líonta le cur ar ais chuig Scoil Aonghusa, le do thoil, maraon le teastas breithe do pháiste chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com nó Scoil Aonghusa, Geata an Domhnaigh, Droichead Átha, Co Lú A92 PY18.

Polasaí Iontrála Admissions Policy Scoil Aonghusa 19740V ar fáil anseo

Fógra Bliantúil maidir le ligean isteach – Annual Admission Notice 2022-2023

Foirm Iarratais 2022-2023 ar fáil anseo

Foirmeacha líonta le cur ar ais chuig Scoil Aonghusa, le do thoil, maraon le teastas breithe do pháiste chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com nó Scoil Aonghusa, Geata an Domhnaigh, Droichead Átha, Co Lú A92 PY18.

Please click here to view Scoil Aonghusa's Admission Policy

 Annual Admission Notice regarding Admissions 2022-2023 available here 

Application Forms for September 2022 Junior Infants are available to download here  

Please return completed forms along with a copy of your child’s birth certificate to oifig.scoilaonghusa@gmail.com or by post to Scoil Aonghusa, Sunday's Gate, Drogheda, Co. Louth, A92 PY18.

Translate

Nuachtlitreacha 2021/2022

Eolas do Thuismitheoirí – Meitheamh 2022

Nuachtlitir Bealtaine 2022 ar fáil anseo

Nuachtlitir Mí an Mhárta agus físeán Sheachtain na Gaeilge 2022 i Scoil Aonghusa  https://vimeo.com/688902300/5c270d298b

Imeachtaí na Nollag 2021 

Tá Nuachtlitir Mí na Samhna 2021 ar fáil anseo

Tá Nuachtlitir do thuismitheoirí agus Físeán Deireadh Fómhair 2021 ar fáil anseo

Bord Bainistíochta Tuairisc Bhliantúil an Bhoird Samhain 2021

Tá Nuachtlitir Meán Fómhair 2021 ar fáil anseo

Translate

Cumann na dTuismitheoirí AGM 2021

Bhí Cruinniú Cinn Bhliana Chumann na dTuismitheoirí ar siúl Dé Luain  18 Deireadh Fómhair 2021. 

Tá fáilte romhat cur i láthair Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, aitheasc an Phríomhoide agus tuairisc an Chathaoirligh, Cumann na dTuismitheoirí a léamh.

Tuairisc an Bhoird Bhainistíochta

Aitheasc an Phríomhoide- Edel Ní Bhroin

Aitheasc an Chathaoirligh – Yvonne Walsh

 

Bhí Cruinniú Cinn Bhliana Chumann na dTuismitheoirí ar siúl Dé Luain  18 Deireadh Fómhair 2021. 

Tá fáilte romhat cur i láthair Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, aitheasc an Phríomhoide agus tuairisc an Chathaoirligh, Cumann na dTuismitheoirí a léamh.

Tuairisc an Bhoird Bhainistíochta

Aitheasc an Phríomhoide- Edel Ní Bhroin

Aitheasc an Chathaoirligh – Yvonne Walsh

 

Scoil Aonghusa’s Parents' Council AGM took place on online on Monday 18th October 2021. 

You are invited to read the Chairperson of the Board of Management’s presentation, the Principal’s address and the report of the Chairperson of Cumann na dTuismitheoirí attached to the links below.

Tuairisc an Bhord Bhainistíochta

Aitheasc an Phríomhoide- Edel Ní Bhroin

Chairperson of Cumann an dTuismitheoirí Report - Yvonne Walsh

 

Translate