Seo Scoil Aonghusa!

Scoil Aonghusa – Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021

Cliceáil ar an nasc seo chuig físeán a thugann léargas iontach den scoil: https://drive.google.com/file/d/1Nvpf5rhcjM0D87S0zCHxC1tKFK1vLIg_/view?usp=sharing.

Please click on the video link below to learn more about our school:

https://drive.google.com/file/d/1Nvpf5rhcjM0D87S0zCHxC1tKFK1vLIg_/view?usp=sharing

Scoil Aonghusa ar TG4

 

Scoil Aonghusa - Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021

Cliceáil ar an nasc seo chuig físeán a thugann léargas iontach den scoil: https://drive.google.com/file/d/1Nvpf5rhcjM0D87S0zCHxC1tKFK1vLIg_/view?usp=sharing.

Please click on the video link below to learn more about our school: https://drive.google.com/file/d/1Nvpf5rhcjM0D87S0zCHxC1tKFK1vLIg_/view?usp=sharing

Click on the following to watch Scoil Aonghusa on the TV proramme Cleas Act.

Translate

Éide Scoile – School Uniform

Ar dtús báire, gabhaimid buíochas leis an ngrúpa fócais (tuismitheoirí, foireann agus daltaí) a d’oibrigh ar an tionscadal seo le tamaill anuas. Go raibh maith agat leis na tuismitheoirí agus na daltaí a líon suirbhé. D’aontaigh 72% de thuismitheoirí agus 77% de dhaltaí na scoile le moltaí an ghrúpa. Ghlac Bord Bainistíochta na scoile le na moltaí le déanaí agus go dtiocfadh na hathraithe i bhfeidhm thar dhá scoilbhliain.

Níl aon athrú ar an gculaith scoile do Ranganna na Naíonán.

Tá an t-eolas ar fad maidir leis an cultaith scoile nua ar fáil sa físeán seo a leanas:

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Firstly, we thank the focus group made of parents, teachers and students for all their work on this project over the last number of months and for ensuring that this was a fair, collaborative and inclusive process. We thank all the parents and children who completed a survey. 72% of parents and 77% of pupils agreed with the proposed uniform changes. At a recent Board of Management meeting the Board of Management ratified the proposed uniform changes and a two year blended approach for change.

There is no change to Junior and Senior Infants school uniform.

Please click here for all the information on our new school uniform for Rang 1 to Rang 6.  

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Ar dtús báire, gabhaimid buíochas leis an ngrúpa fócais (tuismitheoirí, foireann agus daltaí) a d’oibrigh ar an tionscadal seo le tamaill anuas. Go raibh maith agat leis na tuismitheoirí agus na daltaí a líon suirbhé. D’aontaigh 72% de thuismitheoirí agus 77% de dhaltaí na scoile le moltaí an ghrúpa. Ghlac Bord Bainistíochta na scoile le na moltaí le déanaí agus go dtiocfadh na hathraithe i bhfeidhm thar dhá scoilbhliain.

Níl aon athrú ar an gculaith scoile do Ranganna na Naíonán.

Tá an t-eolas ar fad maidir leis an cultaith scoile nua ar fáil sa físeán seo a leanas:

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Firstly, we thank the focus group made of parents, teachers and students for all their work on this project over the last number of months and for ensuring that this was a fair, collaborative and inclusive process. We thank all the parents and children who completed a survey. 72% of parents and 77% of pupils agreed with the proposed uniform changes. At a recent Board of Management meeting the Board of Management ratified the proposed uniform changes and a two year blended approach for change.

There is no change to Junior and Senior Infants school uniform.

Please click here for all the information on our new school uniform for Rang 1 to Rang 6.  

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Ar dtús báire, gabhaimid buíochas leis an ngrúpa fócais (tuismitheoirí, foireann agus daltaí) a d’oibrigh ar an tionscadal seo le tamaill anuas. Go raibh maith agat leis na tuismitheoirí agus na daltaí a líon suirbhé. D’aontaigh 72% de thuismitheoirí agus 77% de dhaltaí na scoile le moltaí an ghrúpa. Ghlac Bord Bainistíochta na scoile le na moltaí le déanaí agus go dtiocfadh na hathraithe i bhfeidhm thar dhá scoilbhliain.

Níl aon athrú ar an gculaith scoile do Ranganna na Naíonán.

Tá an t-eolas ar fad maidir leis an cultaith scoile nua ar fáil sa físeán seo a leanas:

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Firstly, we thank the focus group made of parents, teachers and students for all their work on this project over the last number of months and for ensuring that this was a fair, collaborative and inclusive process. We thank all the parents and children who completed a survey. 72% of parents and 77% of pupils agreed with the proposed uniform changes. At a recent Board of Management meeting the Board of Management ratified the proposed uniform changes and a two year blended approach for change.

There is no change to Junior and Senior Infants school uniform.

Please click here for all the information on our new school uniform for Rang 1 to Rang 6.  

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Translate

Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020 Child Safeguarding Statement

Tá Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas Fógra – Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020

 

Tá Fógra maidir le hAthbhreithniú an Bhoird Bhainistíochta ar an Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí ar fáil ach cliceáil ar an nasc seo a leanas Fógra – Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020

 

Please click on the following link to the Board of Management's  review of the Child Safeguarding Statement Fógra - Cumhdach Leanaí Lúnasa 2020

Translate