Imeachtaí Iarscoile

Cuirtear gníomhaíochtaí iarscoile ar fáil tríd an scoilbhliain. Bíonn deis ag daltaí páirt a ghlacadh iontu agus reáchtáiltear iad  i nGaeilge ó 2.45 i.n-3.45 i.n.

Thíos luaite tá liosta de na clubanna agus gníomhaíochtaí éagsúla atá ar fáil faoi láthair.

 Ranganna Ríomhaireachta – Computer Classes 

Céadaoin- Damhsa Gaelach – Irish Dancing

Aoine- Ranganna Fichille – Chess Classes

Cuirtear gníomhaíochtaí iarscoile ar fáil tríd an scoilbhliain. Bíonn deis ag daltaí páirt a ghlacadh iontu agus reáchtáiltear iad  i nGaeilge ó 2.45 i.n-3.45 i.n.

Thíos luaite tá liosta de na clubanna agus gníomhaíochtaí éagsúla atá ar fáil faoi láthair.

 Ranganna Ríomhaireachta – Computer Classes 

Céadaoin- Damhsa Gaelach – Irish Dancing

Aoine- Ranganna Fichille – Chess Classes

The school provides after school clubs and activities throughout the school year to pupils. The activities are presented through Irish from 2.45 p.m.- 3.45 p.m.

Below you will find a list of the current clubs and activities provided.

Computer Classes

Wednesday - Irish Dancing

Friday - Chess Classes