Frásaí Gaeilge

https://www.gaschaint.ie/

 • Dia duit/ Dia daoibhHello
 • Dia is Muire duit/daoibhGod and Mary be with you
 • Maidin mhaithGood morning
 • Maidin mhaith, buíochas le DiaGood morning, thank God
 • Go raibh maith agatThank you
 • Go dté tú slánGoodbye and good luck
 • Ag cur in aithne
 • Cad is ainm duit?What is your name?
 • Seán is ainm dom/ Is mise SeánMy name is Seán/ I am Seán
 • Conas atá tú?How are you?
 • Tá mé go maith go raibh maith agatI am well, thank you.
 • Cén aois tú?What age are you?
 • Tá mé cúig bliana d’aois.I am five years old.
 • Cén rang ina bhfuil tú?What class are you in?
 • Tá mé i rang na Naíonáin/rang a haonI am in infants/ in 1st class.
 • Dathanna
 • Dearg,
   gorm,
   bán,
   glas,
   corcra,
   bándearg,
   dubh,
   oráiste,
   buí,
   donn.
 • Uimhreacha
 • Aon – 1, dó – 2, trí – 3, ceathar – 4, cúig – 5, sé – 6, seacht – 7, ocht – 8, naoi – 9, deich – 10, aon déag – 11, dó déag – 12, trí déag – 13…..fiche – 20, tríocha – 30, daichead – 40, caoga – 50, seasca – 60, seachtó – 70, ochtó – 80, nócha – 90, céad – 100.
 • Counting people:

  Duine amháin – 1, beirt – 2, triúr – 3, ceathrar – 4, cúigear – 5, seisear – 6, seachtar – 7, ochtar – 8, naonúr – 9, deichnúir – 10.

 • Táim naoi mbliana dàois.I am nine years old.
 • Tá cúigear i mo chlann.There are five in my family.
 • Éadaí
 • Éadaí scoileUniform
 • Geansaí (jumper), léine (shirt), blús (blouse), carbhat (tie), bríste (trousers), gúna (dress), stocaí (socks), bróga (shoes), buataisí (boots), seaicéad (jacket).
 • Cá bhfuil do chóta?Where is your coat?
 • Cuir ort do bhróga.Put on your shoes.
 • Gníomhachtaí
 • Ag ithe eating
 • Ag caoineadh crying
 • Ag ól drinking
 • Ag gáire laughing
 • Ag léim jumping
 • Ag labhairt talking
 • Ag siúl walking
 • Ag canadh singing
 • Ag rith running
 • Ag damhsa dancing
 • Ag léamh reading
 • Ag súgradh playing
 • Ag scríobh writing
 • Ag imirt peile playing football
 • Ábhair scoile
 • Gaeilge (Irish), Béarla (English), Matamaitic (Maths), Stair (History), Tíreolaíocht (Geography), Ealaín (Art), Eolaíocht (Science), Ceol (Music), Corpoideachais (P.E.), Reiligiún (Religion), Drámaíocht (Drama).
 • Is í an Ghaeilge an t-ábhar is fearr liom – Irish is my favourite subject.
 • Tá mé an mhaith ag ceol – I am very good at music.
 • An aimsir
 • Tá an lá go breáIt’s a fine day
 • brothallach, go h-álainn, tehumid, beautiful, warm
 • Tá an lá fuarIt’s a cold day
 • fliuch, scamallach, gaofarwet day, cloudy, windy
 • Ainmhithe
 • madra dog
 • capall horse
 • iasc fish
 • bó cow
 • muc pig
 • luch mouse
 • caora sheep
 • cearc hen
 • asal donkey
 • Ceisteanna?
 • Cá bhfuil an príomhoide? Where is the principal?
 • Cá bhfuil an múinteoir? Where is the teacher?
 • Cá bhfuil an rúnaí? Where is the secretary?
 • Cá bhfuil rang a dó?Where is Rang a dó?
 • Cá bhfuil do mhála?Where is your bag?
 • Cá bhfuil do chóta?Where is your coat?
 • Cá bhfuil do bhosca lóin?Where is your lunch box?
 • Cá bhfuil do dheoch?Where is your drink?
 • An bhfuil d’obair bhaile críochnaithe agat?Have you finished your homework?
 • Ordaithe?
 • Deán deifir, brostaigh ortHurry up
 • Ith do lónEat all your lunch
 • Cuir ort do chóta ag am lóin inniuPut on your coat at lunchtime today
 • Bí cúramach ar an mbótharBe careful on the road
 • Éist le do mhúinteoirListen to your teacher
 • Glan suas do bhordClean your table
 • Tar isteachCome in
 • Téigh amachGo out
 • Slán go fóillBye for now
 • Feicfidh mé ar ball thú.I will see you later

https://www.gaschaint.ie/

 • Dia duit/ Dia daoibhHello
 • Dia is Muire duit/daoibhGod and Mary be with you
 • Maidin mhaithGood morning
 • Maidin mhaith, buíochas le DiaGood morning, thank God
 • Go raibh maith agatThank you
 • Go dté tú slánGoodbye and good luck
 • Ag cur in aithne
 • Cad is ainm duit?What is your name?
 • Seán is ainm dom/ Is mise SeánMy name is Seán/ I am Seán
 • Conas atá tú?How are you?
 • Tá mé go maith go raibh maith agatI am well, thank you.
 • Cén aois tú?What age are you?
 • Tá mé cúig bliana d’aois.I am five years old.
 • Cén rang ina bhfuil tú?What class are you in?
 • Tá mé i rang na Naíonáin/rang a haonI am in infants/ in 1st class.
 • Dathanna
 • Dearg,
   gorm,
   bán,
   glas,
   corcra,
   bándearg,
   dubh,
   oráiste,
   buí,
   donn.
 • Uimhreacha
 • Aon – 1, dó – 2, trí – 3, ceathar – 4, cúig – 5, sé – 6, seacht – 7, ocht – 8, naoi – 9, deich – 10, aon déag – 11, dó déag – 12, trí déag – 13…..fiche – 20, tríocha – 30, daichead – 40, caoga – 50, seasca – 60, seachtó – 70, ochtó – 80, nócha – 90, céad – 100.
 • Counting people:

  Duine amháin – 1, beirt – 2, triúr – 3, ceathrar – 4, cúigear – 5, seisear – 6, seachtar – 7, ochtar – 8, naonúr – 9, deichnúir – 10.

 • Táim naoi mbliana dàois.I am nine years old.
 • Tá cúigear i mo chlann.There are five in my family.
 • Éadaí
 • Éadaí scoileUniform
 • Geansaí (jumper), léine (shirt), blús (blouse), carbhat (tie), bríste (trousers), gúna (dress), stocaí (socks), bróga (shoes), buataisí (boots), seaicéad (jacket).
 • Cá bhfuil do chóta?Where is your coat?
 • Cuir ort do bhróga.Put on your shoes.
 • Gníomhachtaí
 • Ag ithe eating
 • Ag caoineadh crying
 • Ag ól drinking
 • Ag gáire laughing
 • Ag léim jumping
 • Ag labhairt talking
 • Ag siúl walking
 • Ag canadh singing
 • Ag rith running
 • Ag damhsa dancing
 • Ag léamh reading
 • Ag súgradh playing
 • Ag scríobh writing
 • Ag imirt peile playing football
 • Ábhair scoile
 • Gaeilge (Irish), Béarla (English), Matamaitic (Maths), Stair (History), Tíreolaíocht (Geography), Ealaín (Art), Eolaíocht (Science), Ceol (Music), Corpoideachais (P.E.), Reiligiún (Religion), Drámaíocht (Drama).
 • Is í an Ghaeilge an t-ábhar is fearr liom – Irish is my favourite subject.
 • Tá mé an mhaith ag ceol – I am very good at music.
 • An aimsir
 • Tá an lá go breáIt’s a fine day
 • brothallach, go h-álainn, tehumid, beautiful, warm
 • Tá an lá fuarIt’s a cold day
 • fliuch, scamallach, gaofarwet day, cloudy, windy
 • Ainmhithe
 • madra dog
 • capall horse
 • iasc fish
 • bó cow
 • muc pig
 • luch mouse
 • caora sheep
 • cearc hen
 • asal donkey
 • Ceisteanna?
 • Cá bhfuil an príomhoide? Where is the principal?
 • Cá bhfuil an múinteoir? Where is the teacher?
 • Cá bhfuil an rúnaí? Where is the secretary?
 • Cá bhfuil rang a dó?Where is Rang a dó?
 • Cá bhfuil do mhála?Where is your bag?
 • Cá bhfuil do chóta?Where is your coat?
 • Cá bhfuil do bhosca lóin?Where is your lunch box?
 • Cá bhfuil do dheoch?Where is your drink?
 • An bhfuil d’obair bhaile críochnaithe agat?Have you finished your homework?
 • Ordaithe?
 • Deán deifir, brostaigh ortHurry up
 • Ith do lónEat all your lunch
 • Cuir ort do chóta ag am lóin inniuPut on your coat at lunchtime today
 • Bí cúramach ar an mbótharBe careful on the road
 • Éist le do mhúinteoirListen to your teacher
 • Glan suas do bhordClean your table
 • Tar isteachCome in
 • Téigh amachGo out
 • Slán go fóillBye for now
 • Feicfidh mé ar ball thú.I will see you later

 .https://www.gaschaint.ie/

 • Dia duit/ Dia daoibhHello
 • Dia is Muire duit/daoibhGod and Mary be with you
 • Maidin mhaithGood morning
 • Maidin mhaith, buíochas le DiaGood morning, thank God
 • Go raibh maith agatThank you
 • Go dté tú slánGoodbye and good luck
 • Ag cur in aithne
 • Cad is ainm duit?What is your name?
 • Seán is ainm dom/ Is mise SeánMy name is Seán/ I am Seán
 • Conas atá tú?How are you?
 • Tá mé go maith go raibh maith agatI am well, thank you.
 • Cén aois tú?What age are you?
 • Tá mé cúig bliana d’aois.I am five years old.
 • Cén rang ina bhfuil tú?What class are you in?
 • Tá mé i rang na Naíonáin/rang a haonI am in infants/ in 1st class.
 • Dathanna
 • Dearg,
   gorm,
   bán,
   glas,
   corcra,
   bándearg,
   dubh,
   oráiste,
   buí,
   donn.
 • Uimhreacha
 • Aon - 1, dó - 2, trí - 3, ceathar - 4, cúig - 5, sé - 6, seacht - 7, ocht - 8, naoi - 9, deich - 10, aon déag - 11, dó déag - 12, trí déag - 13…..fiche - 20, tríocha - 30, daichead - 40, caoga - 50, seasca - 60, seachtó - 70, ochtó - 80, nócha - 90, céad - 100.
 • Counting people:

  Duine amháin - 1, beirt - 2, triúr - 3, ceathrar - 4, cúigear - 5, seisear - 6, seachtar - 7, ochtar - 8, naonúr - 9, deichnúir - 10.

 • Táim naoi mbliana dàois.I am nine years old.
 • Tá cúigear i mo chlann.There are five in my family.
 • Éadaí
 • Éadaí scoileUniform
 • Geansaí (jumper), léine (shirt), blús (blouse), carbhat (tie), bríste (trousers), gúna (dress), stocaí (socks), bróga (shoes), buataisí (boots), seaicéad (jacket).
 • Cá bhfuil do chóta?Where is your coat?
 • Cuir ort do bhróga.Put on your shoes.
 • Gníomhachtaí
 • Ag ithe eating
 • Ag caoineadh crying
 • Ag ól drinking
 • Ag gáire laughing
 • Ag léim jumping
 • Ag labhairt talking
 • Ag siúl walking
 • Ag canadh singing
 • Ag rith running
 • Ag damhsa dancing
 • Ag léamh reading
 • Ag súgradh playing
 • Ag scríobh writing
 • Ag imirt peile playing football
 • Ábhair scoile
 • Gaeilge (Irish), Béarla (English), Matamaitic (Maths), Stair (History), Tíreolaíocht (Geography), Ealaín (Art), Eolaíocht (Science), Ceol (Music), Corpoideachais (P.E.), Reiligiún (Religion), Drámaíocht (Drama).
 • Is í an Ghaeilge an t-ábhar is fearr liom - Irish is my favourite subject.
 • Tá mé an mhaith ag ceol - I am very good at music.
 • An aimsir
 • Tá an lá go breáIt’s a fine day
 • brothallach, go h-álainn, tehumid, beautiful, warm
 • Tá an lá fuarIt’s a cold day
 • fliuch, scamallach, gaofarwet day, cloudy, windy
 • Ainmhithe
 • madra dog
 • capall horse
 • iasc fish
 • bó cow
 • muc pig
 • luch mouse
 • caora sheep
 • cearc hen
 • asal donkey
 • Ceisteanna?
 • Cá bhfuil an príomhoide? Where is the principal?
 • Cá bhfuil an múinteoir? Where is the teacher?
 • Cá bhfuil an rúnaí? Where is the secretary?
 • Cá bhfuil rang a dó?Where is Rang a dó?
 • Cá bhfuil do mhála?Where is your bag?
 • Cá bhfuil do chóta?Where is your coat?
 • Cá bhfuil do bhosca lóin?Where is your lunch box?
 • Cá bhfuil do dheoch?Where is your drink?
 • An bhfuil d’obair bhaile críochnaithe agat?Have you finished your homework?
 • Ordaithe?
 • Deán deifir, brostaigh ortHurry up
 • Ith do lónEat all your lunch
 • Cuir ort do chóta ag am lóin inniuPut on your coat at lunchtime today
 • Bí cúramach ar an mbótharBe careful on the road
 • Éist le do mhúinteoirListen to your teacher
 • Glan suas do bhordClean your table
 • Tar isteachCome in
 • Téigh amachGo out
 • Slán go fóillBye for now
 • Feicfidh mé ar ball thú.I will see you later