Fáilte go Scoil Aonghusa!

Fáilte go Scoil Aonghusa Is bunscoil lán-Ghaelach mheascaithe í Scoil Aonghusa. Is faoi phátrúnacht an Easpaig atá an scoil agus is ar theagasc na hEaglaise atá moráltacht na scoile bunaithe. An príomhaidhm atá againn i Scoil Aonghusa ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do na daltaí go léir. Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linn a dtréimhse sa Ghaelscoil, agus go mbeidh cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo. Tá sé mar aidhm ag Scoil Aonghusa a bhfuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air / uirthi. Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil.

Polasaí Clárúcháin

Fáilte go Scoil Aonghusa Is bunscoil lán-Ghaelach mheascaithe í Scoil Aonghusa. Is faoi phátrúnacht an Easpaig atá an scoil agus is ar theagasc na hEaglaise atá moráltacht na scoile bunaithe. An príomhaidhm atá againn i Scoil Aonghusa ná oideachas lán-Ghaeilge a chur ar fáil do na daltaí go léir. Táthar ag súil go rachaidh a saol scoile i bhfeidhm orthu go dearfach le linn a dtréimhse sa Ghaelscoil, agus go mbeidh cuimhní deimhneacha acu ar a saol scoile amach anseo. Tá sé mar aidhm ag Scoil Aonghusa a bhfuil de mhaitheas i ngach páiste a chothú agus a thabhairt chun foirfeachta agus gach páiste a chur ar thóir na maitheasa sa saol atá thart air / uirthi. Is í an Ghaeilge teanga na scoile. Is trí mheán na Gaeilge a ghlacann na páistí páirt i ngach rud ar scoil.

Polasaí Clárúcháin

Scoil Aonghusa is a mixed all Irish speaking school. The school is under the patronage of the Bishop and the teachings of our school are based on the morals of the Catholic Church. The main aim of the school is to provide an education through the medium of Irish for each student. It is hoped that school life will have a positive effect on each child throughout their time spent in the school and that all children will have positive memories of the school and of their primary education. It is an aim of the school to develop and to bring to the fore the good and the talents of each child in order that each child can contribute positively to their environment and community. Irish is the first language of the school. It is through the Irish language that children participate in school activities.

Enrolment Policy

Translate