Ar dtús báire, gabhaimid buíochas leis an ngrúpa fócais (tuismitheoirí, foireann agus daltaí) a d’oibrigh ar an tionscadal seo le tamaill anuas. Go raibh maith agat leis na tuismitheoirí agus na daltaí a líon suirbhé. D’aontaigh 72% de thuismitheoirí agus 77% de dhaltaí na scoile le moltaí an ghrúpa. Ghlac Bord Bainistíochta na scoile le na moltaí le déanaí agus go dtiocfadh na hathraithe i bhfeidhm thar dhá scoilbhliain.

Níl aon athrú ar an gculaith scoile do Ranganna na Naíonán.

Tá an t-eolas ar fad maidir leis an cultaith scoile nua ar fáil sa físeán seo a leanas:

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7

Firstly, we thank the focus group made of parents, teachers and students for all their work on this project over the last number of months and for ensuring that this was a fair, collaborative and inclusive process. We thank all the parents and children who completed a survey. 72% of parents and 77% of pupils agreed with the proposed uniform changes. At a recent Board of Management meeting the Board of Management ratified the proposed uniform changes and a two year blended approach for change.

There is no change to Junior and Senior Infants school uniform.

Please click here for all the information on our new school uniform for Rang 1 to Rang 6.  

https://vimeo.com/558720611/912265b7f7