Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Is scoil do chailíní agus do bhuachaillí idir 4 agus 13 bliana d’aois í Scoil Aonghusa. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile. Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí. Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

Scoil Aonghusa is a co-educational primary school in Drogheda accommodating pupils between 4-13 years of age. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school. We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care. Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

If you have any questions, I invite you to give us a call on (041) 9832531 or email us at oifig.scoilaonghusa@gmail.com

Is mise le meas,

Edel Ní Bhroin

Príomhoide

An Cháisc 2020

Cliceáil ar na nasc seo a leanas le haghaidh gníomhaíochtaí na Cásca

Nua – 2020 Covid-19 time capsule sheets.pdf

Cásc 1 do Rang na Naíonán Sinsir agus Sóisir

Cásc 2 do Rang 1 agus Rang 2

Cásc 3 do Rang 3 – Rang 6

A Chairde,

Tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith le páistí na scoile agus iad breá folláin. Ba chóir go mbeadh páistí na scoile ag cur tús le laethanta saoire na Cásca inniu. Tréaslaímid le páistí na scoile agus creidimid gur féidir libh a bheith bródúil as a bhfuil bainte amach agaibh go dtí seo.

We hope that all the children are healthy and well. We are mindful that the boys and girls are due to begin their Easter Holidays today. We congratulate the children on all their work throughout the term and we believe that they should be very proud of all their work and learning.

Seo chugaibh gníomhaíochtaí deasa na Cásca le triail sa bhaile i rith laethanta saoire na Cásca.

Here are some Easter Activities to try during the Easter Break.

Scéal na Cásca: https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/events/holy-week/

Click on this link for short videos that can be enjoyed by all the family- Lego Easter Story and Stations of the Cross, How do we celebrate Easter Week.

Ealaín: https://www.scoilnet.ie/index.php?id=644

Click on this link, click on the ‘Art’ Icon and watch the video- How to draw a cartoon Easter Bunny and Easter Egg and Chick Cut Out.

For the older children learn about Easter Island and different Easter Traditions around the world.

Dúshlán na Cásca http://www.engineersweek.ie/wp-content/uploads/2018/01/44186-Engineers-Ireland-Egg-Drop-Activity-Sheet_WEB.pdf

Family Challenge- Take part in the Egg Drop Family Challenge! Seol grianghraf isteach chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com.

 

Ceangaltáin –Please see links above with Easter themed activities. Cásc 1 for Junior and Senior Infants, Cásc 2 for Rang 1- Rang 2 agus Cásc 3 for Rang 3 – Rang 6.

Obair in oiriúint do Rang 4-6

https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/history/easter-rising-1916/

Click on this link to learn about the 1916 Easter Rising, The Proclamation and Irish Flag

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/eureka_irish_10.21.pdf

Click on this link to View an Easter themed edition of the Irish language Science Magazine EUREKA.

NEPS Advice & Resources for keeping Children and Young People well during Covid-19

The Department of Education and Skills’ NEPS psychologists have developed advice and some resources for young people to manage and stay well when schools are closed. 

·      Advice to young people while schools are closed

·      Plan for the Day

·      Blank Plan for the Day

·      Relaxation techniques (text)

·      Relaxation techniques (podcast)

NEPS psychologists have developed guidance for parents supporting children to create new routines at home.  Having a Plan for the Day is key for children/young people to manage and stay well at this time.

·      Guide for Parents Supporting Children with Routines

NEPS psychologists have developed advice for parents and schools on talking to children and young people about Covid-19 here.

Seolfaimid r-phoist amach le plean oibre eile do pháistí na scoile ar an Aoine 17 Aibreán.

We will send out an email with a 2 week plan of work suggestions for the children on Friday 17th of April.

Is tréimhse dúshlánach í seo do chuile duine, mar sin de ná bíodh drogall ort r-phoist a chur chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com más féidir linn cabhair ar bith a thabhairt duit.

This is a challenging time for everyone and if you require any assistance please do not hesitate to email oifig.scoilaonghusa@gmail.com.

Dóchas- Hope

“Remember, the only thing more contagious than a virus is hope”- We hope that the school community stays safe. We hope that the children know that we miss them dearly and look forward to seeing them again soon. We hope that the children know that this time will pass and they will be back at school soon. We hope that the children know that we are very proud of them. We hope that you and your family have a Happy and Blessed Easter. 

Beannachtaí na Cásca.    

 

Edel Ní Bhroin, Príomhoide

Scoil Aonghusa

Cliceáil ar na nasc seo a leanas le haghaidh gníomhaíochtaí na Cásca

Nua – 2020 Covid-19 time capsule sheets.pdf

Cásc 1 do Rang na Naíonán Sinsir agus Sóisir

Cásc 2 do Rang 1 agus Rang 2

Cásc 3 do Rang 3 – Rang 6

A Chairde,

Tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith le páistí na scoile agus iad breá folláin. Ba chóir go mbeadh páistí na scoile ag cur tús le laethanta saoire na Cásca inniu. Tréaslaímid le páistí na scoile agus creidimid gur féidir libh a bheith bródúil as a bhfuil bainte amach agaibh go dtí seo.

We hope that all the children are healthy and well. We are mindful that the boys and girls are due to begin their Easter Holidays today. We congratulate the children on all their work throughout the term and we believe that they should be very proud of all their work and learning.

Seo chugaibh gníomhaíochtaí deasa na Cásca le triail sa bhaile i rith laethanta saoire na Cásca.

Here are some Easter Activities to try during the Easter Break.

Scéal na Cásca: https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/events/holy-week/

Click on this link for short videos that can be enjoyed by all the family- Lego Easter Story and Stations of the Cross, How do we celebrate Easter Week.

Ealaín: https://www.scoilnet.ie/index.php?id=644

Click on this link, click on the ‘Art’ Icon and watch the video- How to draw a cartoon Easter Bunny and Easter Egg and Chick Cut Out.

For the older children learn about Easter Island and different Easter Traditions around the world.

Dúshlán na Cásca http://www.engineersweek.ie/wp-content/uploads/2018/01/44186-Engineers-Ireland-Egg-Drop-Activity-Sheet_WEB.pdf

Family Challenge- Take part in the Egg Drop Family Challenge! Seol grianghraf isteach chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com.

 

Ceangaltáin –Please see links above with Easter themed activities. Cásc 1 for Junior and Senior Infants, Cásc 2 for Rang 1- Rang 2 agus Cásc 3 for Rang 3 – Rang 6.

Obair in oiriúint do Rang 4-6

https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/history/easter-rising-1916/

Click on this link to learn about the 1916 Easter Rising, The Proclamation and Irish Flag

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/eureka_irish_10.21.pdf

Click on this link to View an Easter themed edition of the Irish language Science Magazine EUREKA.

NEPS Advice & Resources for keeping Children and Young People well during Covid-19

The Department of Education and Skills’ NEPS psychologists have developed advice and some resources for young people to manage and stay well when schools are closed. 

·      Advice to young people while schools are closed

·      Plan for the Day

·      Blank Plan for the Day

·      Relaxation techniques (text)

·      Relaxation techniques (podcast)

NEPS psychologists have developed guidance for parents supporting children to create new routines at home.  Having a Plan for the Day is key for children/young people to manage and stay well at this time.

·      Guide for Parents Supporting Children with Routines

NEPS psychologists have developed advice for parents and schools on talking to children and young people about Covid-19 here.

Seolfaimid r-phoist amach le plean oibre eile do pháistí na scoile ar an Aoine 17 Aibreán.

We will send out an email with a 2 week plan of work suggestions for the children on Friday 17th of April.

Is tréimhse dúshlánach í seo do chuile duine, mar sin de ná bíodh drogall ort r-phoist a chur chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com más féidir linn cabhair ar bith a thabhairt duit.

This is a challenging time for everyone and if you require any assistance please do not hesitate to email oifig.scoilaonghusa@gmail.com.

Dóchas- Hope

“Remember, the only thing more contagious than a virus is hope”- We hope that the school community stays safe. We hope that the children know that we miss them dearly and look forward to seeing them again soon. We hope that the children know that this time will pass and they will be back at school soon. We hope that the children know that we are very proud of them. We hope that you and your family have a Happy and Blessed Easter. 

Beannachtaí na Cásca.    

 

Edel Ní Bhroin, Príomhoide

Scoil Aonghusa

Please click the links below for some Easter themed activities.

New - 2020 Covid-19 time capsule sheets.pdf

Cásc 1 for Junior and Senior Infants

Cásc 2 for Rang 1 and Rang 2

Cásc 3 for Rang 3 - Rang 6

A Chairde,

Tá súil againn go bhfuil ag éirí go maith le páistí na scoile agus iad breá folláin. Ba chóir go mbeadh páistí na scoile ag cur tús le laethanta saoire na Cásca inniu. Tréaslaímid le páistí na scoile agus creidimid gur féidir libh a bheith bródúil as a bhfuil bainte amach agaibh go dtí seo.

We hope that all the children are healthy and well. We are mindful that the boys and girls are due to begin their Easter Holidays today. We congratulate the children on all their work throughout the term and we believe that they should be very proud of all their work and learning.

Seo chugaibh gníomhaíochtaí deasa na Cásca le triail sa bhaile i rith laethanta saoire na Cásca.

Here are some Easter Activities to try during the Easter Break.

Scéal na Cásca: https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/events/holy-week/

Click on this link for short videos that can be enjoyed by all the family- Lego Easter Story and Stations of the Cross, How do we celebrate Easter Week.

Ealaín: https://www.scoilnet.ie/index.php?id=644

Click on this link, click on the ‘Art’ Icon and watch the video- How to draw a cartoon Easter Bunny and Easter Egg and Chick Cut Out.

For the older children learn about Easter Island and different Easter Traditions around the world.

Dúshlán na Cásca

http://www.engineersweek.ie/wp-content/uploads/2018/01/44186-Engineers-Ireland-Egg-Drop-Activity-Sheet_WEB.pdf

Family Challenge- Take part in the Egg Drop Family Challenge! Seol grianghraf isteach chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com.

Ceangaltáin - Please see links above with Easter themed activities. Cásc 1 for Junior and Senior Infants, Cásc 2 for Rang 1- Rang 2 agus Cásc 3 for Rang 3 – Rang 6.

Obair in oiriúint do Rang 4-6

https://www.scoilnet.ie/primary/theme-pages/history/easter-rising-1916/

Click on this link to learn about the 1916 Easter Rising, The Proclamation and Irish Flag

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/eureka_irish_10.21.pdf

Click on this link to View an Easter themed edition of the Irish language Science Magazine EUREKA.

NEPS Advice & Resources for keeping Children and Young People well during Covid-19

The Department of Education and Skills’ NEPS psychologists have developed advice and some resources for young people to manage and stay well when schools are closed. 

·      Advice to young people while schools are closed

·      Plan for the Day

·      Blank Plan for the Day

·      Relaxation techniques (text)

·      Relaxation techniques (podcast)

NEPS psychologists have developed guidance for parents supporting children to create new routines at home.  Having a Plan for the Day is key for children/young people to manage and stay well at this time.

·      Guide for Parents Supporting Children with Routines

NEPS psychologists have developed advice for parents and schools on talking to children and young people about Covid-19 here.

Seolfaimid r-phoist amach le plean oibre eile do pháistí na scoile ar an Aoine 17 Aibreán.

We will send out an email with a 2 week plan of work suggestions for the children on Friday 17th of April.

Is tréimhse dúshlánach í seo do chuile duine, mar sin de ná bíodh drogall ort r-phoist a chur chuig oifig.scoilaonghusa@gmail.com más féidir linn cabhair ar bith a thabhairt duit.

This is a challenging time for everyone and if you require any assistance please do not hesitate to email oifig.scoilaonghusa@gmail.com.

Dóchas- Hope

“Remember, the only thing more contagious than a virus is hope”- We hope that the school community stays safe. We hope that the children know that we miss them dearly and look forward to seeing them again soon. We hope that the children know that this time will pass and they will be back at school soon. We hope that the children know that we are very proud of them. We hope that you and your family have a Happy and Blessed Easter. 

Beannachtaí na Cásca.    
 

Edel Ní Bhroin, Príomhoide

Scoil Aonghusa

Ag Foghlaim sa Bhaile – Learning at Home

A thuilleadh eolais ar fáil tríd na nascanna seo a leanas:

Helping your child in fifth and sixth class

Helping your child in third and fourth class

Helping your child in first and second classes

Helping your child in junior and senior infants

Stair Bheo Márta 2020 – living History

Mangahigh agus EPIC

2020 Covid-19 time capsule sheets.pdf

Ag foghlaim sa Bhaile – Cliceáil ar an nasc seo le haghaidh liosta de shuíomhanna oideachsúla agus úsáideacha.

Coronavirus Covid-19

 

Statement from the Dept of Education 12 March 2020

Cliceáil anseo le haghaidh eolas do scoileanna maidir le Covid 19 – Scoileanna

“Clúdaigh do chasacht” Póstaer do pháistí bunscoile

Letter from CMO to School Principals 1st March 2020

Cliceáil anseo le haghaidh litir ó CMO chuig tuismitheoirí 2 Márta