Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Is scoil do chailíní agus do bhuachaillí idir 4 agus 13 bliana d’aois í Scoil Aonghusa. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile. Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí. Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

Scoil Aonghusa is a co-educational primary school in Drogheda accommodating pupils between 4-13 years of age. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school. We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care. Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

If you have any questions, I invite you to give us a call on (041) 9832531 or email us at oifig.scoilaonghusa@gmail.com

Is mise le meas,

Edel Ní Bhroin

Príomhoide

Seo Scoil Aonghusa!

Cliceáil ar an nasc seo  chun físéan na scoile a fheiceáil 

Tá altanna san Drogheda Independent mar gheall ar Scoil Aonghusa le léamh ag na nascanna seo a leanas

Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021

Drogheda Independent 5 Deireadh Fómhair 2021

Cliceáil ar an nasc seo  chun físéan na scoile a fheiceáil 

Tá altanna san Drogheda Independent mar gheall ar Scoil Aonghusa le léamh ag na nascanna seo a leanas

Drogheda Independent 22 Meitheamh 2021

Drogheda Independent 5 Deireadh Fómhair 2021

Please click on this video link to learn more about our school

Please click on the following links for features on Scoil Aonghusa in the Drogheda Independent

Drogheda Independent 22 June 2021

Drogheda Independent 5 October 2021

Gníomhaíochtaí

After school activities -Gníomhaíochtaí Iarscoile Téarma 1 Deireadh Fómhair go Nollaig 2022

Luan Lúthchleasaíochta 2022

Nuachtlitreacha

Nuachtlitir – Meán Fómhair 2022

Eolas do Thuismitheoirí – Meitheamh 2022

Nuachtlitir Bealtaine 2022 ar fáil anseo

Nuachtlitir Mí an Mhárta agus físeán Sheachtain na Gaeilge 2022 i Scoil Aonghusa  https://vimeo.com/688902300/5c270d298b

Imeachtaí na Nollag 2021 

Tá Nuachtlitir Mí na Samhna 2021 ar fáil anseo

Tá Nuachtlitir do thuismitheoirí agus Físeán Deireadh Fómhair 2021 ar fáil anseo

Bord Bainistíochta Tuairisc Bhliantúil an Bhoird Samhain 2021

Tá Nuachtlitir Meán Fómhair 2021 ar fáil anseo

Imeachtaí Bailiú Airgid

Déanann Scoil Aonghusa tréaniarracht an deis is fearr a sholáthar do gach buachaill agus cailín i Scoil Aonghusa, rud a chosnaíonn níos mó ná na deontais scoile a sholáthraíonn an Roinn Oideachais.  Chuige sin tá feachtas bailiú airgead “Ár Lató Scoile” ag Scoil Aonghusa. https://www.ourfundraiser.ie/org/scoilaonghusa

Úsáidfear an t-airgead a bhaileofar tríd an tionscnamh seo chun ár n-acmhainní agus ár n-áiseanna scoile a fheabhsú do na páistí. Téann na háiseanna seo chun leasa na bpáistí agus chun leas a gcuid oideachais agus eispéaras scoile i Scoil Aonghusa.  Ar shíntiús de €2 ar líne nó €5 ar trí líne in aghaidh na seachtaine cabhrófar linn cur le breis acmhainní oideachasúla laistigh agus lasmuigh den scoil. Bíonn crannchur ar siúl gach Déardaoin.  Tá an tiomsaitheoir airgid scoile seo oscailte do chách, mar sin scaip an scéal agus cuir fáilte roimh chairde agus teaghlaigh páirt a ghlacadh ann.

Bhí Crannchur na Nollag ar an 20/12/2021.  Gabhaimid buíochas leis na hurraitheoirí.  Tá liosta na urraitheoirí agus duaisearnna ar fáil anseo

Déanann Scoil Aonghusa tréaniarracht an deis is fearr a sholáthar do gach buachaill agus cailín i Scoil Aonghusa, rud a chosnaíonn níos mó ná na deontais scoile a sholáthraíonn an Roinn Oideachais.  Chuige sin tá feachtas bailiú airgead “Ár Lató Scoile” ag Scoil Aonghusa. https://www.ourfundraiser.ie/org/scoilaonghusa

Úsáidfear an t-airgead a bhaileofar tríd an tionscnamh seo chun ár n-acmhainní agus ár n-áiseanna scoile a fheabhsú do na páistí. Téann na háiseanna seo chun leasa na bpáistí agus chun leas a gcuid oideachais agus eispéaras scoile i Scoil Aonghusa.  Ar shíntiús de €2 ar líne nó €5 ar trí líne in aghaidh na seachtaine cabhrófar linn cur le breis acmhainní oideachasúla laistigh agus lasmuigh den scoil. Bíonn crannchur ar siúl gach Déardaoin.  Tá an tiomsaitheoir airgid scoile seo oscailte do chách, mar sin scaip an scéal agus cuir fáilte roimh chairde agus teaghlaigh páirt a ghlacadh ann.

Bhí Crannchur na Nollag ar an 20/12/2021.  Gabhaimid buíochas leis na hurraitheoirí.  Tá liosta na urraitheoirí agus duaisearnna ar fáil anseo

Our commitment to provide the very best for every buachaill and cailín in Scoil Aonghusa costs more than the school grants provided by the Department of Education.  For this reason Scoil Aonghusa has a school fundraiser, Ár Lató Scoile. https://www.ourfundraiser.ie/org/scoilaonghusa. The monies raised through this initiative are used to further enhance our school resources, equipment and facilities for the children of our school. For a small weekly contribution of €2 for a line or €5 for 3 lines, you can help us provide many additional, educational indoor and outdoor resources for our pupils. Draws take place every Thursday. This fundraiser is open to all, please spread the word and encourage friends and family to take part.

Click here to see the list of great prizes  and the names of sponsors  of Scoil Aonghusa's  Christmas Raffle 2021 

 

Cumann na dTuismitheoirí AGM

Beidh an chéad CCB de Chumann na dTuismitiheoirí ar an Máirt 4 Deireadh Fómhair 2022.

Bhí Cruinniú Cinn Bhliana Chumann na dTuismitheoirí ar siúl Dé Luain  18 Deireadh Fómhair 2021.  Tá fáilte romhat cur i láthair Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, aitheasc an Phríomhoide agus tuairisc an Chathaoirligh, Cumann na dTuismitheoirí a léamh.

Tuairisc an Bhoird Bhainistíochta

Aitheasc an Phríomhoide- Edel Ní Bhroin

Aitheasc an Chathaoirligh – Yvonne Walsh

 

Beidh an chéad CCB de Chumann na dTuismitiheoirí ar an Máirt 4 Deireadh Fómhair 2022.

Bhí Cruinniú Cinn Bhliana Chumann na dTuismitheoirí ar siúl Dé Luain  18 Deireadh Fómhair 2021.  Tá fáilte romhat cur i láthair Chathaoirleach an Bhoird Bhainistíochta, aitheasc an Phríomhoide agus tuairisc an Chathaoirligh, Cumann na dTuismitheoirí a léamh.

Tuairisc an Bhoird Bhainistíochta

Aitheasc an Phríomhoide- Edel Ní Bhroin

Aitheasc an Chathaoirligh – Yvonne Walsh

 

The next AGM of Cumann na dTuismitheoirí will take place on Tuesday 4 October 2022

Scoil Aonghusa’s Parents' Council AGM took place on online on Monday 18th October 2021. 

You are invited to read the Chairperson of the Board of Management’s presentation, the Principal’s address and the report of the Chairperson of Cumann na dTuismitheoirí attached to the links below.

Tuairisc an Bhord Bhainistíochta

Aitheasc an Phríomhoide- Edel Ní Bhroin

Chairperson of Cumann an dTuismitheoirí Report - Yvonne Walsh