Lón

Lón-Roghnaigh bosca lóin agus buidéal gur féidir a oscailt go héasca. Cuir lipéid ar an dá cheann le do thoil. Mar chuid den Chlár Oideachas Sláinte tá Polasaí do Bhia Sláintiúlaagainn. Iarraimid ar na páistí lón sláintiúil a thógáil ar scoil mar shámpla, ceapaire, cáis, torthaí, iógart, bainne nó sú torthaí. Is fearr bia a chothaíonn an páiste a thógáil.

NÍ CHEADAÍTEAR brioscáin, piseanna thalún, deochanna súilíneacha, seacláid, milseáin agus guma coganta.Ar mhaithe le sabháilteacht tá cosc ar bhuidéil gloine.

Tá rogha ag na páistí cartáin bainne a fháil ar scoil. Ag tús gach teárma scoile gheobhaidh tú nóta mar gheall ar seo.

Lón-Roghnaigh bosca lóin agus buidéal gur féidir a oscailt go héasca. Cuir lipéid ar an dá cheann le do thoil. Mar chuid den Chlár Oideachas Sláinte tá Polasaí do Bhia Sláintiúlaagainn. Iarraimid ar na páistí lón sláintiúil a thógáil ar scoil mar shámpla, ceapaire, cáis, torthaí, iógart, bainne nó sú torthaí. Is fearr bia a chothaíonn an páiste a thógáil.

NÍ CHEADAÍTEAR brioscáin, piseanna thalún, deochanna súilíneacha, seacláid, milseáin agus guma coganta.Ar mhaithe le sabháilteacht tá cosc ar bhuidéil gloine.

Tá rogha ag na páistí cartáin bainne a fháil ar scoil. Ag tús gach teárma scoile gheobhaidh tú nóta mar gheall ar seo.

Lunches– Choose a lunch box and beaker that can be easily opened. Please label both. As part of ourHealth Education Pro-gramme we have a Healthy Eating Policy. We encourage children to bring a healthy lunch i.e. sandwich, cheese, fruit, yogurt, milk or fruit juice. Nourishing foods are encouraged.

Crisps, peanuts, fizzy drinks, chocolate, sweets, chewing gum ARE NOT ALLOWED. For safety reasons glass bottles are forbidden.

Children have the option of getting cartons of milk at school. At the beginning of each school term you will receive a note about this.