Fáilte romhat chuig suíomh idirlín Scoil Aonghusa.

Is scoil do chailíní agus do bhuachaillí idir 4 agus 13 bliana d’aois í Scoil Aonghusa. Múintear na hábhair ar fad trí mheán na Gaeilge ach amháin Béarla agus is í Gaeilge teanga cumarsáide na scoile. Is pobal d’fhoghlaimeoirí sinn, idir múinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí agus oibrimid as lámh a chéile chun na torthaí is fearr a bhaint amach d’ár bpáistí. Teastaíonn uainn, thar aon rud eile, go mbeidh ár bpáistí sona agus sábháilte agus iad ag fás, ag foghlaim agus ag forbairt.

Scoil Aonghusa is a co-educational primary school in Drogheda accommodating pupils between 4-13 years of age. All subjects are taught through the medium of Irish (except for English) and Irish is the main language of communication within the school. We are a community of teachers, students and parents that strive to achieve the best results by working hand in hand with each other for the benefit of the pupils in our care. Above all else, we want our pupils to be happy and safe as they grow and learn.

If you have any questions, I invite you to give us a call on (041) 9832531 or email us at oifig.scoilaonghusa@gmail.com

Is mise le meas,

Edel Ní Bhroin

Príomhoide

Crannchur na Nollag

Cliceáil ar an nasc seo a leanas le haghaidh Buaiteoirí Chrannchur na Nollag 2018

Cliceáil ar seo le haghaidh liosta na nUrraitheoirí 2018

Buaiteoirí Nollag 2018

Please click on the link above for a list of winners of the Christmas Raffle

Please click here for a list of Sponsors of this year's Christmas Raffle

Clárú 2019

Clárú 2019

Ar an gCéadaoin 16 Eanáir

i Halla na Scoile idir 

2.00i.n. agus 4.30i.n.

Tóg teastas breithe do pháiste leat

Clárú 2019

Ar an gCéadaoin 16 Eanáir

i Halla na Scoile idir 

2.00i.n. agus 4.30i.n.

Tóg teastas breithe do pháiste leat

Junior Infant Enrolment
Wednesday 16 January 2019
in the school hall
between 2pm and 4.30pm
Please bring along your child's birth certificate

Copy Books and Stationary 2018/2019

Cliceáil ar an nasc thíos le haghaidh a thuilleadh eolais ar Chóipleabhair, Ealaíon agus Fótachóipeáil 2018/2019 do Rang 1 – Rang 6

Cóipleabhar 2018-2019

Cliceáil ar an nasc thíos le haghaidh a thuilleadh eolais ar Chóipleabhair, Ealaíon agus Fótachóipeáil 2018/2019 do Rang 1 – Rang 6

Cóipleabhar 2018-2019

Please click on the link below for information regarding copy books and stationary required by Rang 1- Rang 6

Cóipleabhar 2018-2019